Termeni și Condiții

                                                                                 Condiţii Generale pentru utilizarea site-ului www.7tv.ro

                                      

INTRODUCERE

Prezentele Condiţii Generale definesc condiţiile de utilizare a site-ului www.7tv.ro de către potenţialii vizitatori. Accesând şi navigând pe acest site, acceptaţi termenii de utilizare descrişi în continuare.

DREPTURILE ASUPRA CONŢINUTULUI SITE-ULUI

7tv.ro nu va transfera titlul de proprietate asupra aplicaţiilor software.

7tv.ro îşi rezervă dreptul de a modifica conţinutul şi/sau structura site-ului în orice moment şi fară nici o informare prealabilă.

Întregul conţinut al site-ului www.7tv.ro este protejat prin Legea drepturilor de autor, toate drepturile fiind rezervate. Toate drepturile referitoare la pagini, conţinutul şi prezentarea site-ului sunt deţinute de 7tv.ro. Este interzisă copierea, modificarea, afişarea, distribuirea, transmiterea, publicarea, comercializarea, licenţierea, crearea unor materiale derivate sau utilizarea conţinutului site-ului în orice scop fară confirmarea scrisă din partea 7tv.ro

Accesul si utilizarea paginii www.7tv.ro, sunt gratuite si au scopul de a veni in ajutorul utilizatorilor pentru a găsi informațiile necesare în cel mai ușor si rapid mod posibil, conform cerințelor fiecăruia.

Informațiile prezente sunt de interes general și sunt puse la dispoziția utilizatorilor în mod gratuit. Prin termenul “utilizator” al acestei pagini se înțelege orice persoana fizică sau juridică care va accesa pagina. Puteți copia și tipări conținutul paginilor pentru folosința dumneavoastră personală, fără intenții comerciale. În orice alte situații, conținutul steu-lui www.7tv.ro nu poate fi reprodus, modificat sau exploatat fără consimțământul explicit al reprezentanților 7tv.ro

NEANGAJAREA RĂSPUNDERII

Conţinutul informaţiilor se referă la descrierea într-un anumit grad de detaliere a activităţilor, proiectelor etc. 7tv.ro, nu va acorda nici o garanţie referitoare la:

– evitarea utilizării anevoioase sau întreruperii în utilizare a site-ului;
– neafectarea în sens negativ a altor sisteme prin utilizarea site-ului;
– inexistenţa pe site-ul pus la dispoziţie a viruşilor sau alte componente care ar putea dăuna utilizatorilor.

Astfel, 7tv.ro, nu poate fi responsabilă pentru nici un fel de daune directe sau indirecte produse prin utilizarea site-ului său.

Toate informațiile prezentate pe site cu privire la informații, proiecte etc sunt prezentate cu titlu informativ.

Nimic din conținutul site-ului www.7tv.ro nu poate angaja răspunderea 7tv.ro, în lipsa unor acorduri ulterioare.

Conținutul paginii web 7tv.ro, a informațiilor și a altor materiale prezentate nu reprezintă o consultație juridică în sensul Legii nr. 51/1995.

GDPR este un set de reguli bazat pe principii complexe, care este deschis la interpretare și conține, de asemenea, numeroase domenii în care statele membre sunt invitate să intervină. 

7tv.ro, are intenția de a îndruma și de a ajuta în implementarea cât mai corectă a Regulamentului (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE.

GDPR Complet, 7tv.ro reprezentanții și consultanții lor nu fac nicio declarație, promisiune sau garanție cu privire la exactitatea, exhaustivitatea sau caracterul adecvat al prezentului conținut, al îndrumărilor și a consultanței, nu își asumă nicio obligație de rezultat sau diligență față de nicio persoană, exclud în mod expres și neagă răspunderea pentru orice cost, pierdere sau daunele suferite ca urmare a utilizării conținutului.

OBIECTIVUL CONŢINUTULUI SITE-ULUI

Obiectivul conţinutului site-ului este de a transmite informaţii actualizate şi exacte.

7tv.ro nu poate garanta că prezentele pagini nu conţin erori, şi asigură că va depune toate diligenţele pentru realizarea unei informări corecte şi remedierea eventualelor erori.

INFORMAŢII PERSONALE

Când prin intermediul prezentului site vă sunt solicitate informaţii, aceasta are ca scop identificarea dumneavoastră sau posibilitatea de a vă contacta. 

Cu scopul de a răspunde mai bine nevoilor şi întrebărilor utilizatorilor site-ului, informaţiile solicitate prin intermediul acestui site vor face obiectul unei stocări şi prelucrări electronice.

COMUNICAREA CU VIZITATORII SITE-ULUI

Metodele prin care vizitatorii site-ului inițiază contactul cu noi sunt: adresă de e-mail, număr de telefon, formularele prezente pe site.

Această contactare are loc pentru a cere informații pentru a ne consulta părerea pe diferite subiecte, pentru a beneficia de serviciile noastre.

Inițierea contactului de către d-voastră reprezintă consimțământul d-voastră pentru a vi se răspunde înapoi, a vi se furniza informațiile, a primi detalii sau orice informație solicitată.

Ulterior desfășurării comunicării inițiale, 7tv.ro își stabilește ca interes legitim posibilitatea de a vă transmite și comunica informații ulterioare, relevante solicitării d-voastră, fără a avea caracter de newsletter. Comunicarea se va realiza prin intermediul emailului, scrisorilor, sau telefonului.

LEGĂTURA CU ALTE SITE-URI

Prezentul site poate conţine legături sau trimiteri către alte site-uri considerate de 7tv.ro utile în legătură cu conţinutul site-ului său şi care nu se află sub controlul sau îndrumarea sa. În cazul utilizării acestor legături sau trimiteri se vor aplica condiţiile generale de utilizare corespunzătoare acelor site-uri.

7tv.ro nu poate garanta/controla actualitatea/exactitatea informaţiilor prezente pe site-urile unor terţi, la care se face trimitere de pe site-ul său.

INFORMAŢIILE OFERITE PRIN INTERMEDIUL SITE-ULUI

Orice persoană care vizitează site-ul www.7tv.ro şi care oferă date sau informaţii cu caracter personal prin intermediul acestui site îşi manifestă acordul în mod expres şi neechivoc pentru următoarele: prelucrarea acestor date şi informaţii personale de către 7tv.ro în vederea efectuării de studii de piaţă; soluţionarea de către 7tv.ro a cererilor, întrebărilor şi reclamaţiilor adresate (a se vedea pagina Contact din site); alte activităţi întreprinse de 7tv.ro şi permise de lege, ce nu fac obiectul unei aprobări din partea destinatarului.

7tv.ro va păstra confidenţialitatea acestor informaţii.

Utilizarea în continuare a acestui site constituie acordul expres şi neechivoc al dumneavoastră în conformitate cu directivele GDPR pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date.

Pentru orice nelămurire în legătură cu exercitarea drepturilor dumneavoastră referitoare la utilizarea site-ului şi la protecţia utilizării vă rugăm să ne contactaţi prin intermediul secţiunii Contact din site.